Tietosuojalauseke

Who we are / Keitä olemme

https://tallijalokivi.fi.

Comments / Kommentit

When visitors leave comments on the site we collect the data shown in the comments form, and also the visitor’s IP address and browser user agent string to help spam detection.

An anonymized string created from your email address (also called a hash) may be provided to the Gravatar service to see if you are using it. The Gravatar service privacy policy is available here: https://automattic.com/privacy/. After approval of your comment, your profile picture is visible to the public in the context of your comment.

Kun kävijät jättävät kommentteja sivustolle, keräämme kommenttilomakkeessa näkyvät tiedot sekä kävijän IP-osoitteen ja selaimen käyttäjäagenttijonon roskapostin tunnistamista varten.

Anonymisoitu merkkijono, joka luodaan sähköpostiosoitteestasi (jota kutsutaan myös hashiksi), voidaan toimittaa Gravatar-palvelulle nähdäksemme, käytätkö sitä. Gravatar-palvelun tietosuojakäytäntö on saatavilla täältä: https://automattic.com/privacy/. Kommenttisi hyväksymisen jälkeen profiilikuvasi on julkisesti nähtävillä kommenttisi yhteydessä.

Cookies / Evästeet

If you leave a comment on our site you may opt-in to saving your name, email address and website in cookies. These are for your convenience so that you do not have to fill in your details again when you leave another comment. These cookies will last for one year.

If you visit our login page, we will set a temporary cookie to determine if your browser accepts cookies. This cookie contains no personal data and is discarded when you close your browser.

When you log in, we will also set up several cookies to save your login information and your screen display choices. Login cookies last for two days, and screen options cookies last for a year. If you select ”Remember Me”, your login will persist for two weeks. If you log out of your account, the login cookies will be removed.

If you edit or publish an article, an additional cookie will be saved in your browser. This cookie includes no personal data and simply indicates the post ID of the article you just edited. It expires after 1 day.

Jos jätät kommentin sivustollemme, voit valita nimesi, sähköpostiosoitteesi ja verkkosivustosi tallentamisen evästeisiin. Nämä ovat käytössäsi mukavuuden vuoksi, jotta sinun ei tarvitse täyttää tietojasi uudelleen, kun jätät toisen kommentin. Nämä evästeet säilyvät vuoden ajan.

Jos vierailet kirjautumissivullamme, asetamme väliaikaisen evästeen selvittääksemme, hyväksyykö selaimesi evästeet. Tämä eväste ei sisällä henkilökohtaisia tietoja ja se hylätään, kun suljet selaimen.

Kirjautuessasi sisään asetamme myös useita evästeitä tallentaaksemme kirjautumistietosi ja näyttöasetusvalintasi. Kirjautumisevästeet säilyvät kaksi päivää ja näyttöasetusten evästeet vuoden. Jos valitset ”Muista minut”, kirjautumisesi säilyy kahden viikon ajan. Jos kirjaudut ulos tililtäsi, kirjautumisevästeet poistetaan.

Jos muokkaat tai julkaiset artikkelin, selaimessasi tallennetaan lisäeväste. Tämä eväste ei sisällä henkilökohtaisia tietoja ja osoittaa vain juuri muokkaamasi artikkelin postaus-ID:n. Se vanhenee yhden päivän kuluttua.

Embedded content from other websites / Upotettu sisältö muilta verkkosivuilta

Articles on this site may include embedded content (e.g. videos, images, articles, etc.). Embedded content from other websites behaves in the exact same way as if the visitor has visited the other website.

These websites may collect data about you, use cookies, embed additional third-party tracking, and monitor your interaction with that embedded content, including tracking your interaction with the embedded content if you have an account and are logged in to that website.

Tällä sivustolla olevat artikkelit voivat sisältää upotettua sisältöä (esim. videoita, kuvia, artikkeleita jne.). Muilta verkkosivustoilta peräisin oleva upotettu sisältö käyttäytyy täsmälleen samalla tavalla kuin jos kävijä olisi vieraillut kyseisellä toisella verkkosivustolla.

Nämä verkkosivustot voivat kerätä tietoja sinusta, käyttää evästeitä, sisällyttää lisäksi kolmannen osapuolen seurantaa ja seurata vuorovaikutustasi kyseisen upotetun sisällön kanssa, mukaan lukien vuorovaikutuksesi seuranta upotetun sisällön kanssa, jos sinulla on tili ja olet kirjautunut kyseiselle verkkosivustolle.

Who we share your data with / Kenelle jaamme tietojasi

If you request a password reset, your IP address will be included in the reset email.

Jos pyydät salasanan palauttamista, IP-osoitteesi sisällytetään palautusviestiin.

How long we retain your data / Kuinka kauan säilytämme tietojasi

If you leave a comment, the comment and its metadata are retained indefinitely. This is so we can recognize and approve any follow-up comments automatically instead of holding them in a moderation queue.

For users that register on our website (if any), we also store the personal information they provide in their user profile. All users can see, edit, or delete their personal information at any time (except they cannot change their username). Website administrators can also see and edit that information.

Jos jätät kommentin, kommentti ja sen metadata säilytetään pysyvästi. Näin voimme tunnistaa ja hyväksyä mahdolliset jatkoseuraamukset automaattisesti sen sijaan, että ne pidettäisiin moderaatiojonossa.

Käyttäjille, jotka rekisteröityvät verkkosivustollemme (jos sellaisia on), säilytämme myös heidän käyttäjäprofiilissaan antamansa henkilökohtaiset tiedot. Kaikki käyttäjät voivat milloin tahansa tarkastella, muokata tai poistaa henkilökohtaisia tietojaan (paitsi he eivät voi muuttaa käyttäjänimeään). Verkkosivuston ylläpitäjät voivat myös nähdä ja muokata näitä tietoja.

What rights you have over your data / Mitkä ovat oikeutesi tietoihisi liittyen

If you have an account on this site, or have left comments, you can request to receive an exported file of the personal data we hold about you, including any data you have provided to us. You can also request that we erase any personal data we hold about you. This does not include any data we are obliged to keep for administrative, legal, or security purposes.

Jos sinulla on tili tällä sivustolla tai olet jättänyt kommentteja, voit pyytää saada vietyä tiedoston henkilökohtaisista tiedoistasi, jotka meillä on sinusta, mukaan lukien kaikki tiedot, jotka olet antanut meille. Voit myös pyytää, että poistamme kaikki sinusta hallussamme olevat henkilökohtaiset tiedot. Tämä ei sisällä tietoja, joita meidän on säilytettävä hallinnollisista, laillisista tai turvallisuussyistä.

Where your data is sent / Mihin tietosi lähetetään

Visitor comments may be checked through an automated spam detection service.

Kävijöiden kommentit voidaan tarkistaa automatisoidun roskapostin tunnistuspalvelun kautta.