Tallijalokivi Oy:jn yleiset sopimusehdot kuluttajille

Päivitetty 30.5.2024

1. Asiakkuus

Tallijalokivi.fi on Tallijalokivi Oyj:n (Y-tunnus: 3411713-5) ylläpitämä verkkosivusto.

Tallijalokivi.fi:n asiakkaana voivat olla kuluttajat, yritykset ja yhteisöt. Näitä sopimusehtoja sovelletaan Tallijalokivi.fi Oyj:n ja sen kuluttaja-asiakkaiden (jäljempänä ”Asiakas”) välisessä kauppasuhteessa, johon soveltuu myös Suomen ja EU:n lainsäädäntöä kuluttajakaupan, markkinoinnin ja mainonnan osalta.

Yritysasiakkaisiin soveltuu Tallijalokivi.fi:n Yritysmyynnin sopimusehdot.

Tallijalokivi.fi:n välittämien palveluiden ja tuotteiden osalta sovelletaan myös kyseisen palveluntarjoajan määrittelemiä sopimusehtoja. Tallijalokivi.fi:lla on oikeus päivittää näitä sopimusehtoja ilman ennakkoilmoitusta. Tilauksiin sovelletaan tilaushetkellä voimassa olevia sopimusehtoja, jotka ovat luettavissa Tallijalokivi.fi:n verkkosivuilta.

2. Asiakkuus ja tietosuoja

Asiakas velvoitetaan luomaan tilaamista varten asiakastili, jonne asiakas tallentaa täydelliset yhteystiedot. Asiakkailta vaaditaan nimi, osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite.

Asiakkaiden tiedot on tallennettu Tallijalokivi.fi Oyj:n asiakasrekisteriin, jossa olevia tietoja käytetään asiakassuhteen ylläpitämiseen.

Tietosuoja-asetuksen mukainen tietosuojaseloste on nähtävissä verkkosivuillamme. Asiakas voi tarkistaa itseään koskevat tiedot asiakastilinsä kautta ja halutessaan kieltää tietojensa käytön sekä käsittelyn markkinointitarkoituksiin.

Tallijalokivi.fi:n verkkosivujen turvallisuutta valvotaan teknisesti, esimerkiksi tietomurtoyrityksiltä, koneellisilta kaupankäynneiltä ja tiedusteluilta. Sopimusehtojen vastaisesta toiminnasta ilmoitetaan valvovalle viranomaiselle. Tallijalokivi.fi:lla on oikeus perua kauppa, mikäli asiakas ei ole toiminut yleisesti hyväksyttyjen toimintatapojen mukaisesti ja esimerkiksi hyödyntää automaattisia työkaluja (botteja/skriptejä) osana tilausta. Lisäksi, Tallijalokivi.fi pidättää oikeuden olla myymättä tuotteita jälleenmyytäväksi tai mikäli Tallijalokivi.fi:in vaatimuksenmukaisuus sitä edellyttää.

3. Tuotevalikoima

Saatavuustiedot perustuvat Tallijalokiven ilmoittamiin toimitusaikoihin. Tallijalokivi.fi tai sen käyttämät toimittajat eivät ole vastuussa vaikutuspiirinsä ulkopuolelta tulevien ennalta arvaamattomien muutosten aiheuttamista viivästyksistä eikä Tallijalokivi.fi takaa sellaisten tilattujen tuotteiden toimitusta, jotka eivät ole heti lähetettävissä (varastomäärä). Tyypillinen varastossa olevan tuotteen lähetysaika on noin 1-5 arkipäivää. Ilmoitamme mahdollisista viivästyksistä välittömästi kuluttajalle.

Tallijalokivi.fi ei vastaa vahingosta, joka aiheutuu ylivoimaisesta esteestä. Ylivoimaisena esteenä pidetään sellaista ennalta arvaamatonta seikkaa tai olosuhteiden muutosta, joka on Tallijalokivi.fi:n vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella. Tallijalokivi.fi ilmoittaa asiakkaalle ylivoimaisesta esteestä viivytyksettä.

4. Toimittaminen

Tuotteet tilataan kuljetuspalvelun toimittamana ja lähtökohtaisesti yksittäisen tilauksen tuotteet toimitetaan yhdellä kerralla. Tarvittaessa useita tuotteita sisältävät tilaukset lähetetään useammassa paketissa, jolloin on mahdollista, että kaikki tuotteet eivät saavu perille yhtä aikaa.

Tilauksen jälkeen sinulle ilmoitetaan sähköpostilla todelliset rahtikustannukset ja rahtiliike, jolloin voit hyväksyä ne tai hankkia itse kuljetuksen.

Mikäli kaikki tilauksen tuotteista eivät ole heti toimitettavissa, asiakas voi pyytää jakamaan tilauksen, jolloin puuttuvat tuotteet siirtyvät uuteen tilaukseen. Tilauksen jakamisen seurauksena syntyvän uuden tilauksen toimitus on lisämaksullinen. Tallijalokivi.fi varaa kuitenkin oikeuden jakaa tilauksia yksipuolisesti, jolloin uuden tilauksen lähetys on maksuton.

Tallijalokivi.fi tarjoaa mahdollisuuden tilata tiettyjen tuotteiden kanssa tai yhteydessä lisäpalveluita, kuten asennuspalveluita. Asiakkaan tulee tarkistaa palvelun sisältö ja laajuus ennakkoon sekä varmistaa, että tarvittavat valmistelut ja toimet ovat tehty, jotta palvelu voidaan suorittaa.

Asennuspalveluissa asennuspaikan olosuhteet ovat asiakkaan vastuulla.

  • Toimitettavan laitteen tulee mahtua sille suunniteltuun paikkaan ja asennuspaikalle tulee olla esteetön pääsy.
  • Laitteiden virransyötölle tulee olla pistorasia vähintään 6 metrin päässä ensimmäisen laitteen asennuspaikasta.
  • Lattian ja seinien sekä muiden rakennuksen osien suojaaminen on asiakkaan vastuulla.
  • Mikäli asennusta ei voida suorittaa Tallijalokivi.fi:sta riippumattomista syistä, ei asennuksen hintaa palauteta.

5. Hinnat ja maksutavat

Hinnat sisältävät arvonlisäveron, mutta eivät rahtikuluja, ellei toisin ole mainittu. Tallijalokivi.fi pidättää oikeuden perua tilauksen, jos tuote on myyty virheellisellä hinnalla hinnoitteluvirheen, järjestelmähäiriön tai muun vastaavan virhetilanteen vuoksi.

Hinnat tarkistetaan käsittelyhetkellä. Hinnan laskiessa hinnat korjataan asiakkaan avoimeen tilaukseen. Hinnan noustessa ennen tilauksen käsittelyä, myydään tuote tilauksentekohetken hinnalla.

Ajankohtaiset tiedot tarjolla olevista maksutavoista löytyvät Tallijalokivi.fi:n sivuilta. Luotollisiin maksutapoihin saattaa liittyä myös muita sopimusehtoja, esimerkiksi liittyen luottokelpoisuuden tarkistamiseen. Luoton tarkemmat kuvaukset ja luoton myöntäjän tiedot on eritelty ostoskorissa lain vaatimalla tavalla.

6. Palauttaminen

Tallijalokivi.fi Oy:n tuotteilla on 14 vuorokauden palautusoikeus kuluttajakaupoissa. Palautuksista on sovittava myyjän kanssa etukäteen ja palautettavan tuotteen tulee olla käyttämätön ja muuttumaton. Palautettavat tuotteet tulee pakata huolellisesti. Tilauksen noutamatta jättäminen ei ole tilauksen peruutus. Noutamatta jätettyjen lähetysten (toimipaikkapalautusten) toimituskuluja ei hyvitetä ja noutamattomista ja palautuneista lähetyksistä perimme vähintään 20 € palautuskulun riippuen paketin tai lavan kuljetuskustannuksista. Asiakas vastaa palautuskustannuksista, koska kaikki tuotteet edellyttävät erilliskuljetusta.

Tallijalokivi.fi palauttaa palautettuja tuotteita koskien saadut suoritukset viimeistään 14 päivän kuluttua siitä, kun palautetut tuotteet on saatu takaisin tai kunnes asiakas on todistettavasti lähettänyt tuotteet takaisin. Rahan palautus suoritetaan sillä maksutavalla, jolla asiakas on maksanut tilauksen, ellei palautuksen yhteydessä nimenomaisesti ole suostuttu muuhun.

Mikäli palautat perille asti toimitetun kuljetuksen tai lähetystä ei voida toimittaa perille asti Tallijalokivi.fi:sta riippumattomasta syystä (esim. väärä puhelinnumero tai toimitusosoite), emme hyvitä mahdollisia toimitus-, kuljetus- tai asennuskustannuksia taikka lisäpalveluiden kuluja. 

Asiakas vastaa lain mukaisesti arvon alentumisesta, jos tuote on otettu käyttöön. Asiakkaan tulee huolehtia tuotteesta ja sen mukana toimitettavista tarvikkeista, ohjeista ja tuotepakkauksesta, kunnes on päättänyt pitää tuotteen.

Digitaalisella sisällöllä ja tuotteen digitaalisilla lisäosilla ei ole kuluttajansuojalain mukaisesti peruutusoikeutta, jos palvelu on kokonaan suoritettu, tai digitaalisen sisällön toimittaminen sähköisesti on aloitettu sinun annettuasi suostumuksesi toimittamisen aloittamiseen ja jos peruutusoikeuden puuttumisesta on kerrottu ennakkoon.

7. Takuu

Takuu määräytyy takuuehtojen mukaisesti. Takuu ei rajoita kuluttajansuojalaissa tarkoitettua myyjän virhevastuuta. Asiakkaan tulee tutustua tuotteen mukana toimitettuihin takuuehtoihin ennen tuotteen käyttöönottoa. Takuuaika on pääsääntöisesti 1 vuosi ja se ilmoitetaan ostokuitissa. Takuuehdot löytyvät käyttöohjeista, erillisestä takuulomakkeesta tai valmistajan osoittamasta verkko-osoitteesta. Takuu kattaa ainoastaan tuotteessa olevat valmistus- ja materiaalivirheet.

Huoltoaika-arvio on noin 10–20 arkipäivää. Huoltoon toimitettuja tuotteita säilytetään kaksi kuukautta asiakkaalle huollon/työn valmistumisesta toimitetun ilmoituksen jälkeen. Tämän jälkeen tuote kierrätetään.

Tallijalokivi.fi ei ole vastuussa ostajan aiheuttamista vahingoista. Takuun ulkopuoliset kustannukset ja selvästi aiheettoman huoltokäynnin kustannukset voidaan periä kokonaisuudessaan asiakkaalta.

Tallijalokivi.fi ei takaa, että kolmannen osapuolen ohjelmistot tai digitaaliset elementit olisivat käytettävissä koko tuotteen käyttöiän. Lisäksi ostamalla tuotteen asiakas hyväksyy nimenomaisesti, että Tallijalokivi.fi ei tiedota mahdollisista ohjelmistoa tai muista sisältöä tai palvelua koskevista päivityksistä eikä niitä toimiteta kuluttajansuojalain edellyttämällä tavalla kuluttajille.

Tallijalokivi.fi ei ole vastuussa digitaaliselle medialle tallennetuista tiedoista tai ohjelmistoista vaaranvastuun ollessa asiakkaalla. Varmuuskopiointi on ostajan vastuulla ja se tulee suorittaa aina ennen huoltoprosessia.

8. Erimielisyyksien ratkaiseminen

Osapuolet pyrkivät neuvottelemaan erimielisyyksistä, mutta mikäli osapuolten välillä ei synny sopua, on kuluttaja-asiakkaalla oikeus saattaa tästä sopimuksesta syntyvät erimielisyydet kuluttajaneuvonnan tietoon tai riita-asian kuluttajariitalautakunnan ratkaistavaksi. Kuluttajalla on lisäksi mahdollisuus käyttää Euroopan komission ylläpitämää verkkovälitteistä riidanratkaisufoorumia. Nämä menettelyt ovat kirjallisia

Asiamieskuluja ei korvata, koska kuluttajaneuvonta ja kuluttajariitalautakunta tarjoaa veloituksetta apua erimielisyyksien ratkaisemiseen.

Asiakas voi nostaa sopimuksen velkasuhteesta aiheutuvia riitaisuuksia koskevan kanteen Tallijalokivi.fi Oyj:tä vastaan joko Helsingin käräjäoikeudessa tai vakituisen asuinpaikkansa käräjäoikeudessa.

×