Tallijalokivi Poseidon

Suomeksi
På Svenska
In English

Fungerande prototyp

Hö- och foderutfodring- Omtänkt

Hö- utfodring – Re-Thinked

Tallijalokivi – Poseidon Mobil djurvälfärd och foderautomat.

Hö har alltid varit en viktig del av jordbruksdjurens kost, som ger näringsämnen och främjar välbefinnande på ett naturligt sätt. Traditionella fodermetoder och de nuvarande tillgängliga höautomaterna är ofta arbetsintensiva och kanske inte uppfyller dagens krav på effektivitet och djurvälfärd.

Tallijalokivi Oy har omdefinierat ditt djurs hö- och foderhantering. Du kan kontrollera och övervaka ditt djurs matning med din mobiltelefon. Systemet kräver ingen internetanslutning för stallet, men det erbjuder betydande ytterligare fördelar. Läs mer nedan.

Ny Smart Höutfodringslösning

Tallijalokivi Oy har utvecklat Poseidon-enheten, en intelligent utfodringsautomat för djur som är speciellt utformad för moderna jordbruksmiljöer. Enheten automatiserar inte bara utdelningen av hö, utan kan även utökas för att övervaka djurens välbefinnande. Med vårt system kan du glömma att mäta höets vikt och kraftfoder. Detta innebär att djuren får exakt rätt mängd hö och foder vid rätt tidpunkt, vilket främjar deras hälsa och välbefinnande. Valfria sensorer övervakar dessutom djurens välbefinnande även när du inte är närvarande. Vår enhet spårar ditt djurs utfodringsvanor och kan meddela dig om avvikelser. Det finns olika tilläggsalternativ, såsom infraröd temperaturmätning, kamera eller kraftfoderautomat. Vårt mål är att utveckla den första enheten på marknaden som använder artificiell intelligens för att hjälpa dig att bättre förstå ditt djurs hälsotillstånd.

Vårt automatiserade utfodringssystem, Tallijalokivi – Poseidon, frigör tid för jordbrukare att utföra andra viktiga uppgifter, vilket ökar produktiviteten. Enheten mäter höets vikt och den mängd som äts, så att ditt djur endast kan äta en förutbestämd mängd hö eller vid en förutbestämd tidpunkt.

Djurens Välbefinnande Först

Att omdefiniera höutfodring är inte bara en fråga om effektivitet; det handlar också om djurens välbefinnande. Tallijalokivi Poseidon-enheten möjliggör jämn utfodring dygnet runt, vilket efterliknar djurens naturliga ätmönster och främjar deras mage- och tarmhälsa. Detta minskar stress och utfodringsrelaterade problem. Vår enhet förhindrar också att höet faller till marken, där det ofta blandas med sand och stenar, som kan hamna i hästens mage.

Hur fungerar enheten?

Det är enkelt! Fyll hökammaren med hö och bestäm med din telefon hur mycket ditt djur får äta vid varje utfodringstillfälle. Ställ in intervallet mellan utfodringarna och när den första automatiserade utfodringen börjar. Du kan begränsa ditt djurs utfodring baserat på vikt, tid eller båda.

Inga extra appar behövs på din telefon eller surfplatta – allt sker genom en webbläsare (Safari, Chrome, Edge). Enheten behöver ingen internetanslutning, eftersom den skapar ett trådlöst nätverk (WiFi) som du ansluter till med din telefon. Om ditt stall har ett trådlöst nätverk (2,4 GHz) kan Poseidon-enheter anslutas till det, och du hittar enheterna på det lokala nätverket med ditt djurs namn. Enheten har en indikator-LED som meddelar dig om du behöver kontrollera data eller varningar på din enhet.

Du kan se data från de senaste 10 utfodringarna i ett grafiskt format på din telefon. Ingen styrenhet behövs – varje enhet fungerar självständigt och du hanterar utfodringsinställningar med din telefon.

Standardtider

Med standardtider kan du ställa in fasta utfodringstider. Utfodringsluckan öppnas exakt vid dessa tidpunkter och är öppen så länge du har angett, antingen i minuter eller efter hur mycket hästen har ätit.

Om ditt stall är van vid att få hö exempelvis klockan 7:00, 9:00, 11:00, 13:00, 15:00, 17:00, 19:00, 21:00, 23:00, 02:00 och 04:00, ställ in tiderna i Poseidon och låt enheten sköta resten.

Kommunikation mellan ägare och skötare

Vårt system har en ”svarta tavlan” som möjliggör kommunikation mellan de som är nära djuret. Du kan till exempel informera nästa stallpass om att du har märkt att din häst haltar eller att inga morötter ska ges idag.

Är det svårt att använda?

Nej, det är det inte. Användargränssnittet är utformat för att vara så enkelt som möjligt. Du kan se utfodringsstatistik och sensormätningar och ändra utfodringsparametrar som starttid, begränsa utfodring baserat på tid eller hömängd, och hur mycket paus det ska vara mellan utfodringarna. Enheten stöder också regelbundna utfodringstider måndag till söndag, och du kan ställa in utfodringen att börja omedelbart eller till och med 1-4 dagar senare.

Varför infraröd temperaturmätning?

Ja, vår enhet identifierar djuret framför sensorn och försöker mäta dess temperatur. Enheten lagrar de senaste 500 mätningarna och ger grafiska trender över djurets kroppstemperatur. Kom dock ihåg att den exakta kroppstemperaturen bäst mäts rektalt. Denna mätning hjälper också till att identifiera om djuret har närmat sig mataren. Enheten mäter kontinuerligt djurets temperatur och ger en trend av dess utveckling. Infraröd mätning är en tillvalsoption.

Varför en kamera?

Vad gör kameran? Du kan övervaka ditt djurs aktiviteter även när du inte är närvarande. Om enheten är ansluten till ett befintligt trådlöst nätverk med internetåtkomst kan du övervaka ditt djur i realtid var som helst i världen. Kameran är en tillvalsoption.

Vår större vision involverar Artificiell Intelligens. AI har revolutionerat många industrier under det senaste decenniet, men dess antagande i stallmiljöer har varit långsammare. En betydande anledning till detta har varit bristen på bilddata, som är avgörande för att träna AI-modeller i mönsterigenkänning, beteende och andra viktiga funktioner. Bilddata gör det möjligt för AI att känna igen tecken på kolik, liggpositioner och andra hälsorelaterade problem, vilket ger insikter om ditt djur.

Traditionellt har stall och jordbruksmiljöer varit mindre digitaliserade jämfört med andra sektorer. Automatiserade kamerasystem och sensorer som kontinuerligt kan samla in bilddata har varit sällsynta och dyra. Utan riklig och varierad bilddata har träning av AI för att känna igen djurbeteende och övervaka hälsotillstånd varit utmanande. Vårt system möjliggör en framtid där teknik och natur möts.

Att samla in bilddata i stallmiljöer väcker också frågor om integritet och etik. Etisk AI-användning kräver transparenta och ansvarsfulla metoder för datainsamling, hantering och analys, vilket vi åtar oss att följa.

Varför köpa en kraftfoderautomat?

Med detta alternativ kan du även automatisera utfodringen av kraftfoder till din häst. Detta tillägg kommer att finnas tillgängligt hösten 2024. Kontakta vår försäljningsavdelning för mer information!

Enhetens placering och storlek

Basversionen mäter ungefär L: 60 cm x B: 45 cm x H: 120 cm och väger cirka 25 kg. Vi kan tillverka enheten för placering i en hage, delvis i en gång eller i hörnet av en box i en triangulär form. Enheten kan också skalas upp för att rymma mer hö om det behövs. Dörstorleken på den triangulära enheten för hörnet av en box är 60 cm x 120 cm. Kåpan har 20 cm kanter före väggen. Strukturen på vår hörnenhet beskrivs i slutet av denna text.

Driftspänning och energieffektivitet

Enheten fungerar med en driftspänning på 12V, vilket även möjliggör batteridrift. Du kan beställa ett batteri och en batteriladdare från oss för att säkerställa att utfodringen fortsätter även vid strömavbrott. Detta möjliggör även placering av enheten i en hage där el inte finns tillgänglig. Enheten är mycket energieffektiv och förbrukar endast cirka 1W i viloläge och 4W när motorn är igång (i cirka 35 sekunder när utfodringen startar), så du behöver inte oroa dig för din elräkning.

OTA update (trådlöst)

Enhetens funktioner och programvara kan för närvarande uppdateras med din dator och i framtiden direkt med din telefon.

Instrumentkluster

Enheten har ett plug & play-instrumentkluster där ytterligare sensorer och funktioner kan anslutas. Om du till exempel föredrar att inte använda en telefon kan en energieffektiv OLED-skärm anslutas för att visa grundläggande information. Full potential uppnås dock med en modern smartphone. För stora hökamrar (djup över 50 cm) finns en motoriserad hökratta som skjuter höet mot utfodringsluckan när höet börjar ta slut.

När är enheten tillgänglig?

Nu. Enheten är tillgänglig nu och levereras i beställningsordning. Vid behov kan du också få installationsservice genom oss, skicka ett e-postmeddelande (myynti@tallijalokivi.fi) eller ring oss för en offert.

Har du några frågor?

Tuotteen rakennetta